Oversigt over Grundejerforeningends dækningsområde
 
 
 
 
 
Omfang:

Store Lyngby Grundejerforening omfatter det meste af området øst for Skævingevej, syd for Store Lyngbyvej, nemlig Tvedåsvej og Tammosevej, der er indrammet med grønt. Foreningen omfatter i alt 83 parceller samt Tammosegård som grundene er udsytkket fra, og området er fuldt udbygget.
Historie:
Grundejerforeningen blev stiftet tilbage i 1970? til at omfatte Tammosevej og senere også Tvedåsvej.Tammosevej er ældst og blev udbygget i tre etaper, som udstykninger fra Tammosegård, der ligger for enden af vejen.
Tvedåsvej er udstykket fra Tvedåsgård, der oprindeligt lå ved gadekæret i områdets nordvestlige hjørne, og som nu er flyttet et par hundrede meter udenfor byen. Udstykningen af Tvedåsvej blev lavet i 1974, men der var ikke rigtig gang i salget af byggegrunde. Man lavede så en boligudstilling i 1977 - BO 77 - hvor alle grundene blev bebygget samtidig. De blev så også solgt inden for kort tid, og Tvedåsvej var etableret. 
   Vi arbejder for et grønnere miljø  
Tage Hessellund  | Tlf.: 2562 2916 | tagehe@live.dk