Bestyrelse

Grundejerforeningen har en bestyrelse på 5 personer,
hvortil kommer revisor og suppleanter.

 

Bestyrelsen har følgende sammensætning:
 
 
   Navn  Adresse  Telefon  E-mailadresse
 Formand  Palle Christensen  Tammosevej 72  2040 7022  pc@agrometer.dk
 Næstforman  Anders Harnæs  Tammosevej 12  9340 7690  anders@harnaes.dk 
 Kasserer  Tage Hessellund  Tvedåsvej 22  2562 2916  tagehe@live.dk
 Sekretær  Nicolaj S. Nielsen  Tammosevej 78  3135 4729  nicolajskandov@gmail.com
 Medlem  Helle Sørensen  Tvedåsvej 12  4821 0782  hlundsteen@youmail.dk
 
Tage Hessellund  | Tlf.: 2562 2916 | tagehe@live.dk