Foreningens Vedtægter  
 
 
 Foreningens vedtægter
- udstikker bl.a. retningslinjer for områdets og bebyggelsens udseende og brug, adgangsforhold, skel- og hegnsforhold. Eventuelle ændringer i vedtægterne kan ske på den årlige generalforsamling der finder sted i februar, og skal godkendes af Hillerød Kommune. Dette sikrer at man ikke kommer i modstrid med øvrig lovgivning.
 Vedtægterne kan læses her, og det står frit for at printe teksten ud på din printer. 
 
  Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening   
     
   Vi arbejder for et grønnere miljø
Tage Hessellund  | Tlf.: 2562 2916 | tagehe@live.dk