Information / Meddelelser
 
      Meddelelser
   
 
På denne side kan du finde diverse meddelelser som fra tid til anden udsendes til grundejerne.

1. Container til haveaffald, 10 gode råd2. Nabohjælp.

Projekt Nabohjælp har nu været aktiv i 3/4 år og der er en del der har dannet Nabohjælps grupper.
Det er dog langt fra alle der slutter op om det. Måske skulle du give det en chanse. Har du brug for hjælp, så ring endelig og spørg.  
Der er også hjælp at hente i nedenstående. Det er en PowerPoint Præsentation som kan tilgåes på denne link. Vi skulle meget gerne have en noget tættere dækning i vort område en tilfældet er lige nu!
Nabohjælp, St. Lyngby. Du skal selv scrolle ned gennem alle billederne.

Nabohjælp grupper er nu under etablering.

3. Hjælp til at oprette sig som Nabohjælper og danne grupper. 
 
 
4. Hensyn til naboerne
 
Vi har en generalforsamlingsbeslutning om ikke at slå græs eller bruge støjende maskiner i week´enderne lørdag kl. 12.00 til kl. 14.00 og søndag efter kl. 12.00. Øvrige helligdage er her lig med søndage.
 
Denne vedtagelse stammer fra beslutning på generalforsamling i 2014:
I referatet fra generalforsamlingen 2014 står der bl.a.:

pkt. 2. Forslag om græsslåning og brug af motoriserede haveredskaber og støjende adfærd i weekenden, samt henstilling om hensynsfuld trafik i området. Der henvises til referat af generalforsamling den 3. marts 1996, hvoraf der fremgår at der skal udvises hensyn til naboerne i tidsrummet: lørdag mellem kl. 12 – 14 og søndag efter kl. 12.

Et forslag der læner sig op ad vedtægternes §7 blev vedtaget, og som vi så blot prøver at håndhæve.
Tage Hessellund  | Tlf.: 2562 2916 | tagehe@live.dk