Information / Generel info. (ejendomsmægler)
 
     Informationer
 

På denne side finde du forskellige informationer og svar på ofte stillede spørgsmål.

 • Der er medlemspligt til Grundejerforeningen.
 • Ved ejerskifte skal der gives meddelelse til kassereren, med oplysninger om den nye ejers navn, tlf. nr. mailadresse og overtagelsesdato. Der opkræves ved den lejlighed et indmeldelsesgegyr på kr. 100,00.
 • Kontingent opkræves for et kalenderår ad gangen til betaling den 1. juni. Dette sker via BetalingsService. Ved manglende tilmelding til BetalingsService pålægges et opkrævningsgebyr. Kontingentet er p.t. på kr. 275,00 årligt.
 • Der er p.t. ingen grundejere der er i restance! :-))
 • Der er nedgravet kabler til El, telefon,
 • Der er kabler til antenneanlæg, men uden tilslutningspligt.
 • Der er forsyningsanlæg til fjernvarme fra Hillerød Forsyning, og der er tilslutningspligt i forbindelse med nybyggeri og ved ombygning efter nærmere regler i forhold til selskabets vedtægter.
 • Grundejerforeningens bestyrelse har ikke kendskab til kommunale planer for området, der kan indvirke væsentlig på foreningens økonomi.
 • Vi har løbende kontakt til kommunen i forhold til at holde områdets veje, stier, fortove og friområder i en passende stand, og få foretaget reparationer når det er nødvendigt.
 • Tilsvarende påhviler det den enkelte parcelejer at leve op til vedtægternes angivelser i enhver henseende.
 • Det gældende sæt vedtægter er dateret 6. juni 2013 og kan findes under menupunktet: "Vedtægter".

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål her, så er du velkommen til at sende en mail for ydderligere oplysninger til:  Palle Christensen <pc@agrometer.dk>.

Tage Hessellund  | Tlf.: 2562 2916 | tagehe@live.dk