Vedtægter / Servitutter
 
 
 Servitutter  
 
 
Der foreligger servitutter for de enkelte delområder (etaper).
Tammosevej er udstykket i flere omgange, i alt tre, og servitutterne er ikke helt ens for disse områder.
 
Tvedåsvej er udstykket på en gang og derfor har alle parcellerne enslydende servitutter.
De enkelte grundejere har normalt disse papirer blandt deres ejendomspapirer, men vi har kopieret de forskellige tekster og gjort dem tilgængelige i Pdf - format. Nedenfor er der links til de forskellige tekster.
 
 
 
   Vi arbejder for et grønnere miljø
Tage Hessellund  | Tlf.: 2562 2916 | tagehe@live.dk