Information / Nyheder
 
     Nyheder

 Nyhedsbrev

 
 
Der udsendes efter behov nyhedsbreve til alle medlemmer. Det kan være meddelelser om container, mødeindkaldelser og lignende emner der skal bringes til alles kendskab.
Disse meddelelser udsendes på e-mail og kun således. Det er derfor vigtigt at vores medlemsliste indeholder den korrekte mailadresse.
Hvis du for nylig har ændret e-mail adresse, eller hvis du er i tvivl om vi har den rigtige adresse, så send en mail til sekretæren: nikolajskandov@gmail.com, og bede om at få den opdateret.
 
 
Tage Hessellund  | Tlf.: 2562 2916 | tagehe@live.dk